Ponudba

alt text

OSM

OSM15, OSM27 in OSM38 avtomatski odklopniki so načrtovani za nadzemne distribucijske vode in za aplikacije v distribucijskih postajah za napetostne nivoje 15kV, 27kV in 38kV.

Ohišje OSM je narejeno iz nerjavečega jekla, ki je prašno pobarvano v rahlo sivo barvo.
Izdelek se dobavlja v kompletu z RC krmilno in komunikacijsko omaro. RC krmilna omara omogoča vse zaščitne funkcije, ...
Več o produktu >>tukaj(PDF)<<.

alt text
alt text
alt text

UPS naprave

V sodobnem času se vedno bolj pogosto pojavlja potreba za nenehnim delovanjem naprav ne glede na napajalno napetost. V takšnem primeru se vgrajujejo splošno dostopne naprave znane pod imenom UPS (uninterruptible power supply).

Oddaljni sistemi pa pogosto potrebujejo DC napetost za delovanje in je AC napetost pomožna napetost. V takšnih primerih je smiselno uporabljati DC UPS naprave. Gre za spicifične naprave, saj se razlikujejo od AC UPS naprav.

alt text
alt text
alt text

RTU naprave

Glavni element vseh sistemov z daljinskim dostopom so RTU naprave. Pogosto takšne naprave imajo tudi PLC funkcionalnost, kar pomeni, da jih lahko poljubno programiramo, integriramo digitlane in/ali analogne vhode in izhode.

Dobavimo in sprogramiramo RTU (in/ali PLC) naprave različnih dobaviteljev.

alt text
alt text
alt text

Nadzorni paneli za (SN) postaje

Pogosto se pri posluževanju SN napav znotraj ene postaje pojavi potreba po posluževanju vseh naprav znotraj postaje na enem mestu.

Takšno funkcionalnost se najlažje realizira z ustreznimi nadzornimi paneli. Za potrebe projektov dobavimo in izdelamo aplikacije za različne nadzorne panele.

alt text
alt text
alt text

Indikatorji okvar in modularne enote z RTU

Pri obratovanju elektro distribucijksega sistema se pogosto pojavljajo različne okvare na vodih. Te okvare so sicer pogostejše na nadzemnih vodim in so načeloma prehodne narave. Vendar se okvare lahko pojavijo tudi v podzemnih vodih. Z ugotavljanjem mesta okvare se doseže, da je čim manjši broj odjemalcev brez električne energije. V kolikor se funkcionalnost indikacije okvar poveže z daljinskim nadzorom in upravljanjem, je možno doseči minimalne izpade napajanja za ne prizadete odjemalce.

Večinoma so takšni sistemi sestavljeni iz več različnih modulov kot so npr. UPS, RTU, indikator okvar in porobno. Možno pa je tudi dobaviti takšno napravo, ki združuje vse te funkionalnosti znotraj enega ohišja in ene naprave.

alt text
alt text
alt text

SN Zaščitni releji

Zaščitni releji so prisotni na vseh napetostnih nivojih v električnem omrežju. Njihov namen je ščititi elemente omrežja pred različnimi tipi okvar in jih v distribucijskem omrežju v grobem delimo na: releje za zaščito vodov, releje za zaščito zbiralk, releje za zaščito transformatorjev, releje za zaščito motorjev in podobno.

Po vaši želji dobavimo različne zaščitne releje, jih vgradimo. sparametriramo in po potrebi stestiramo.

alt text
alt text
alt text

SN oprema

Za potrebe vaših projektov lahko dobavimo različno SN opremo.

...

alt text
alt text
alt text
alt text
alt text
alt text
alt text

Avtomatski daljinsko vodeni odklopniki za zunanjo montažo (recloser)

Z vgradnjo avtomatskega odklopnika z relejno zaščito v omrežje prinašamo več inteligence, hkrati se omrežje razdeli na več podenot, ki omogočajo lažji in boljši nadzor.

V splošnem so odklopniki dražji od odklopnih ločilnikov ali ločilnikov in zato jih je treba vgrajevati tam, kjer bo ta investicija upravičena. Načeloma so takšne lokacije npr. prehod iz kabelskega v nadzemno omrežje. V tem primeru se dogaja, da zaradi okvar na nadzemni mreži, trpijo tudi odjemalci na kabelskem omrežju. Z vgradnjo odklopnika, se ob okvare lahko loči nadzemno omrežje od kabelskega. Drug primer uporabe so lahko linije, kjer je iz izkušenj znano, da se pogosto dogajajo okvare. V takšnih primerih je možno izločiti del kjer se okvare dogajajo tako, da ostali odjemalci niso prizadeti. Avtomatski odklopniki so tudi odlična izbira za avtomatizacijo zank.