Dejavnost

V modernem času je potreba po električni energiji nuja in zato osrba z električno energijo mora biti zagotovljena na najviši možno ravni.

Daljinsko vodenje in zaščite v elektroenergetiki

V modernem času je potreba po električni energiji nuja in zato osrba z električno energijo mora biti zagotovljena na najviši možno ravni. V ta namen se vedno več stikalnih elementov na distribucijskem omrežju opremlja s pametnimi napravami za daljinski nadzor, bodisi s samostojno avtomatiko bodisi brez. Na ta način distributer ima zagotovljen maksimalen nadzor dogajanja v omrežju z možnostjo poseganja v omrežje v različnih obratovalnih stanjih. S tem se doseže večja stopnja dobave in kvalitete električne energije. Specializirani smo za dobavo, programiranje, parametriranje in spuščanje v pogon opreme za daljinski nadzor in zaščite razdelilnih (RP) in transformatorskih postaj (TP) na srednjenepetostnem električnem SN omrežju. Podobne rešitve se lahko uporabljajo tudi za nadzor drugih distribucijskih omrežij (plin, voda…). Rešitve, ki jih uporabljamo so najbolj sodobne in se lahko prilagodljive potrebam naročnika. S prilagajanjem dosežemo, da se na optimalen način zagotovi želeno obratovanje.

Programiranje in parametriranje


V sodobnih sistemih se vedno bolj pojavlja potreba po vgradnji IED naprav. Ta trend gre tako daleč, da je vedno več ne samo distribucijskih objektov ampak tudi stanovanjskih obejktov opremljenih s 'pametnimi' napravami, ki omogočajo nadzor in avtomatiko. Ključni element vsake avtomatizirane enote je programirljivi krmilnik (PLC), ki je lahko, ni pa nujno združen z napravo za daljinski nadzor RTU V naše dejavnosti štejemo: programiranje PLC (programirljivi krmilniki) naprav, parametriranje RTU naprav, parametriranje in preizkušanje zaščitnih relejev, izdelava lokalnih ali oddaljenih nadzornih sistemov (SCADA).

Dobava in vgradnja električne opreme


Na vašo željo vam opremo, ki jo dobavimo tudi vgradimo.

Projektiranje


Ključen element vsakega projekta je izdelava ustrezne dokumentacije. Izdelujemo projektno dokumentacijo s poudarkom na daljinskem vodenju za vse faze projekta.

Sestava električnih omar


Po zahtevani specifikaciji in načrtih vam izdelamo električne omare za potrebe avtomatizacije, daljinskega nadzora in podobno.